Algemene Voorwaarden

Bij elke inschrijving (via de website, per formulier, telefonisch, schriftelijk, per mail of per digitaal formulier) gaat u ermee akkoord met onze algemene voorwaarden, zodra u zich hebt aangemeld voor een workshop.

ALGEMENE BEPALINGEN

  • Bezoekers van de lessen dienen, gedurende hun verblijf in de leslocaties, zich te houden aan de huisregels en de aanwijzingen van de leidinggevende(n) op te volgen.
  • Bij inschrijving zonder danspartner kan het zijn dat, bij ongelijke bezetting van de lessen, er geen danspartner beschikbaar is. In dat geval kan het voorkomen dat dames met elkaar zullen dansen of dat er vaker gerouleerd wordt tussen koppels.
  • Latin dansen doe je samen. Het is daarom ook zeer gewenst dat iedereen fris is en verzorgd gekleed. Voor de heren geniet het bovenstuk met mouwen dan ook de voorkeur boven een exemplaar zonder mouwen.

INSCHRIJVEN
Bij inschrijving via internet/website wordt de inschrijving bevestigd door middel van een e-mail. Bij inschrijving ter plaatse ontvangt u geen bevestiging. Bij inschrijving gaat u er akkoord mee dat LatinBootcamp uw e-mail adres opneemt in haar mailinglist. Workshops hebben een beperkt aantal leden. De voorrang wordt verleend volgens datum van betaling.

BETALINGEN
Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven, tenzij er van tevoren hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt. LatinBootcamp mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc…  In geval van annulering door LatinBootcamp wordt er contact opgenomen met de deelnemers en gekeken naar een mogelijke ander moment waarbij de bootcamp kan plaatsvinden.

INHALEN OF AFMELDEN
Indien een deelnemer door vakantie, ziekte, verhuizen e.d. verhinderd is één of meerdere lessen te volgen kunnen deze lessen, indien mogelijk en alleen in overleg met LatinBootcamp tijdens een ander moment worden ingehaald zonder meerkosten. De betaling voor deze workshop wordt echter niet gerestitueerd. Wij rekenen wel altijd op tijdige afmelding bij afwezigheid! Afmelden voor een workshop kan uitsluitend telefonisch (+31619191144), per e-mail of per sms.

AANSPRAKELIJKHEID
Bezoek en het volgen van de bootcamps is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor verwondingen of enige andere vorm van letsel resulterende uit een bezoek en of het volgen van een van de workshops in een van de locaties van LatinBootcamp. LatinBootcamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal van uw eigendommen. Het is raadzaam om geen waardevolle zaken mee te brengen of deze niet in een garderode achter te laten. LatinBootcamp behoudt zich het recht voor om leerlingen die zich niet correct gedragen verdere toegang tot de workshops te ontzeggen zonder nadere opgaaf van redenen.

DISCLAIMER
De redactie van deze website behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie en inhoud aan te passen. Een website is een dynamische omgeving en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de tijdelijke en voorlopige informatie op deze site.

COPYRIGHT
De inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto’s, illustraties, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij LatinBootcamp. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LatinBootcamp is het niet toegestaan teksten of beelden van deze site of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.

SLOTBEPALING
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komend jaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de LatinBootcamp. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.r

Winkelwagen
nl_NLDutch